vile zuce
  1. Home
  2. »
  3. Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja

PLAĆANJE U RATAMA DO ZAVRŠETKA GRADNJE

  • I rata 30% – prilikom zaključenja predugovora
  • II rata 30% – po završetku konstruktivnih radova
  • III rata 30% – po završetku „sive faze“
  • V rata 10% – prilikom preuzimanja ključeva